Forældre- & Vennekredsen

Er du medlem af Forældre- & Vennekredsen?
Hvis ikke så skulle du måske overveje det!
slimagic opiniones reviews
Det koster kun kr. 50,- pr. år i kontingent
Støtten går til bl.a. til Fastelavnsfesten, søskenderabat til sommerlejre og hjælp til nyanskaffelser i spejderhusene.
Der forventes ikke, at du som medlem deltager aktivt, men vi tager gerne i mod en hjælpende hånd, hvis du/i har lyst til det.
Det vi i Forældre- og Vennekredsen deltager i er bl.a.:
slimagic opiniones reviews
Fastelavn, Spejderfesten i Sognehuset, oprykning ved Rævehulen og hvor der ellers er brug for en hjælpende hånd i forbindelse med spejderarbejdet.

______________________________________________
I N D M E L D E L S E
Jeg/vi ønsker at blive medlem af Sct. Laurentiusgruppens forældre- og vennekreds:
(Pris 50,- kr. pr. år)
Navn: ___________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________
Dato: ___________________________________________________________
Kan afleveres til en leder eller Ruth Pedersen, Skagbanke 42